N.Mol bv respekterar din integritet och följer reglerna som anges i lagen om skydd av personuppgifter.

Endast personuppgifter samlas in på denna webbplats och ingår i nödvändig utsträckning.

I princip kan du besöka denna webbplats utan att ange några personliga uppgifter.

Om du gör en förfrågan förklaras det i detta integritetsförklaring vad vi gör med insamlade personuppgifter

Personuppgifterna kommer endast att användas för tjänster som erbjuds på vår webbplats (Kontakt / förfrågningar / beställningar).

Om du har några frågor om den information som vi har, vänligen kontakta N.Mol bv

 

Hantera order:

När du gör en beställning eller en förfrågan hos oss använder vi din information för att kunna behandla den korrekt.

Vi kan sedan ge din personliga information till våra leveransservice för att få beställningen levererad till dig.

För detta använder vi ditt företags momsnummer, namn och adress, e-postadress och faktureringsadress.

Vi behåller denna information tills din beställning är klar och i ytterligare 7 år. (Detta är en laglig skyldighet)

 

Vidarebefordra din information:

N.Mol bv vidarebefordrar inte personlig information till tredje part, såvida inte detta är nödvändigt för att genomföra affärstransaktioner.

Överföringen av data är begränsad till det absoluta affärsminimet.

Endast ett juridiskt eller rättsligt krav kan tvinga N.Mol bv att vidarebefordra dina uppgifter till erkända statliga institutioner och myndigheter.

 

Rätt till tillgång till information, ändring och radering av dina uppgifter:

* Du har alltid rätt att få information om dina personuppgifter lagrade i vårt system.

* Du har rätt att när som helst ändra eller radera dina data.

Se till att du alltid identifierar dig själv / ditt företag tydligt, eftersom detta kommer att säkerställa att bara dina uppgifter kommer att ändras eller raderas och inte en annan.